Wspólnota Nieustającego Różańca

Wspólnotę Nieustającego Różańca Świętego (WNR) tworzą osoby podejmujące się odmawiania Różańca świętego w określonej grupie (wspólnocie), najczęściej parafialnej, przez cały dzień, bez przerwy, rozważając co pół godziny tajemnice, kolejno: radosne, światła, bolesne i chwalebne - razem: 48 półgodzinnych modlitw różańcowych dziennie.

Co pół godziny rozpoczyna modlitwę inna osoba. Modlitwę zaczyna się o godz. 0:00, a kończy o godz. 24. Każda WNR wybiera jeden dzień w miesiącu, w którym poszczególni członkowie odmawiają w swoim domu jedną część Różańca świętego oraz modlitwy:  do Ducha Świętego (przed rozpoczęciem Różańca), O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta..., wezwania do św. Józefa i św. Michała Archanioła (dodawane po każdym "dziesiątku" Różańca), Potężna Niebios Królowo... i Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce... (na zakończenie części Różańca) oraz kilka innych proponowanych modlitw.

Historia wspólnoty

Pierwsze WNR zaczęły powstawać 3 IX 1999 r. w arch. warmińskiej. Różaniec odmawiany nieustannie był duchowym przygotowaniem do Intronizacji Chrystusa Króla, dokonanej w Gietrzwałdzie przez rolników i środowiska rolnicze w arch. warmińskiej 12 IX 1999 r., a 26 XI 2000 r. dokonanej przez abp. Edmunda Piszcza i przez wojewodę województwa warmińsko-mazurskiego dla całej arch. warmińskiej. Od 26 IX 2000 r. WNR zaczęły powstawać w różnych miejscach Polski.

Patronat

Główni Patroni WNR: Matka Boża Pani Gietrzwałdzka i Święty Józef.

Pomocniczy: św. Jan Paweł II, św. Jan Bosko, św. Maksymilian M. Kolbe, bł. Honorat Koźmiński, św. Jan M. Vianney, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Filomena, św. Pius X, Anioł Stróż Polski i św. Michał Archanioł.

Na główną Patronkę została wybrana Matka Najświętsza Pani Gietrzwałdzka, aby przez WNR na nowo odkryć orędzie, które Matka Boża skierowała do Polaków w 1877 r. w Gietrzwałdzie:

Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec”.

Oczekiwane rezultaty

W czasach objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, Polski na mapie świata nie było. Była pod trzema zaborami. Na ziemiach będących pod zaborem pruskim szalał terror rozpętany przez Bismarcka: ogromne prześladowanie Kościoła; zamknięto wiele świątyń, ponieważ kapłani byli w więzieniach za odprawianie Mszy św. w j. polskim. Polska ludność była dotkliwie karana za ojczystą mowę. A Matka Boża przemówiła w Gietrzwałdzie do dzieci po polsku, dając w ten sposób Polakom nadzieję. Na wszystkie zadawane do Niej pytania i prośby odpowiadała, aby odmawiać Różaniec.

Polacy przejęli się bardzo orędziem Matki Bożej.

Zaczęto w rodzinach wspólnie modlić się na Różańcu.

Duchowa przemiana w rodzinach zaowocowała tym, że zamykano knajpy i szynki, ponieważ pijacy zaczęli trzeźwieć.

Młodzież zaczęła żyć w czystości, dzięki czemu zwiększyła się liczba powołań do stanu duchownego i życia konsekrowanego.

Przez duchową przemianę w polskim narodzie, Polacy po 123 latach niewoli mogli cieszyć się odzyskaną wolnością.

Obecna sytuacja Polski jest bardzo trudna. Kościół katolicki jest pozbawiany autorytetu i marginalizowany na rzecz światopoglądu laickiego i liberalnego (neomarksistowskiego, lewicowego). Suwerenność Ojczyzny jest zagrożona.

Dlaczego modlimy się na Różańcu w sposób nieustanny?

Gdyby Polacy w Gietrzwałdzie odmawiali nieustannie Różaniec, nie musieliby walczyć o wolność Polski, mieliby ją wolną bez walki”.

— bł. Honorat Koźmiński

Św. Jan Paweł II podczas środowej audiencji w Rzymie na Placu Świętego Piotra zatrzymał się przed członkami Legionu Maryi z Polski i usłyszawszy odmawiany przez nich egzorcyzm do św. Michała Archanioła, wyciągnął różaniec i trzymając go w uniesionej do góry dłoni wszystkim oznajmił, że modlitwa różańcowa jest od tej chwili egzorcyzmem.

Do polskiej mistyczki Barbary Klos, podczas pierwszosobotnich wizji, Matka Najświętsza - dyktując myśli i rozważania o Różańcu - powiedziała, że jeżeli w naszej Ojczyźnie będzie odmawiany Różaniec nieustannie, szatan będzie musiał od Polski odejść (Myśli Różańcowe, Wydawnictwo Michalineum).

Kiedy odmawiamy Różaniec święty w naszych wspólnotach w sposób nieustanny - przed wizerunkiem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i przy zapalonej świecy, wypełniamy duchowy testament bł. Honorata Koźmińskiego. Jednocześnie ku Niebu wznosi się nieustanna modlitwa, która jest egzorcyzmem. W taki sposób tworzymy duchową zaporę przed szatanem.

Z Różańca powstaje taka wieża obronna i taki mur ochronny, że bez względu na to, co was dosięgnąć może, trwajcie w pokoju i wznoście dookoła siebie fortecę niezdobytą ze świętych Różańców”

— Matka Boża do Barbary Klos, w: Myśli Różańcowe

Intencje

Najważniejsza intencja nieustannej modlitwy różańcowej:

  •  modlitwa o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu;
  • "aby uratowani zostali wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna" (bł. Stefan Wyszyński, Jasnogórskie Śluby Narodu.

WNR modlą się w następujących intencjach:

  1. Aby Polska była rzeczywistym Królestwem Jezusa i Maryi (Jasnogórskie Śluby Narodu).
  2. Za Ojca Świętego, Księdza Prymasa, biskupów i kapłanów Polski.
  3. W intencji wszystkich prześladowanych chrześcijan, o pokój na świecie.
  4. O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników i wrogów Kościoła świętego.
  5. Za Radio Maryja i Telewizję Trwam oraz inne media katolickie.
  6. O rychłą beatyfikację sł. Bożej Rozalii Celakówny.
  7. W intencji konających w stanie grzechu ciężkiego, o uratowanie od potępienia wiecznego.
  8. W intencjach parafii i własnych intencjach WNR.

Źródło: rozaniec24.pl