Wspólnota modlitwy

 Jeśli stwierdziłeś, że nie zawsze twoje modlitwy są wysłuchane, to czy nie dlatego, że nie są realizowane we wspólnocie, w komunii z innymi, w jedności i zjednoczeniu z nimi? Dlatego w pewnych sytuacjach, jako warunek wstępny, zanim przystąpimy do modlitwy, będąc uczniami Jezusa Chrystusa, powinniśmy się pojednać, chociaż nas to wiele kosztuje.

Nie wystarczy więc się modlić. Jest rzeczą właściwą przygotować się do dobrej modlitwy, do modlitwy w jedności serc, w jedności uczuć, w jedności ducha, aby Jezus stanął pośrodku nas i w ten sposób nasza modlitwa, a raczej modlitwa Jezusa, została wysłuchana przez Ojca Niebieskiego.