Wsparcie Jezusa

 Jezus pragnie kontynuować w świecie swoje dzieło zbawienia, a kontynuatorami tego dzieła jesteśmy my sami, dzięki wyraźnemu wyborowi Jezusa.

Z pewnością napotkamy trudności, lecz przezwyciężając wszelkie przeciwne siły, poczujemy wsparcie ze strony Jezusa.

Przepowiadanie Ewangelii sprowokuje nienawiść lub przynajmniej pogardę ze strony tych wszystkich, co nie opowiadają się za Chrystusem. Ale stanie się to dla nas motywem wielkiej pociechy, wiedząc, że jesteśmy prześladowani, znienawidzeni lub pogardzani czy uważani za nic z powodu miłości do Chrystusa Pana (por. 1 P 4,14).

Pomimo wszystkich trudności i przeciwności, powinniśmy trwać w wierności - w wierze i miłości, w sprawiedliwości i świętości życia.