Wniebowstąpienie Pańskie

Adoracje na Wniebowstąpienie Pańskie

Idę, by przygotować wam miejsce

Królowi wieczności, Nieśmiertelnemu i Niewidzialnemu Bogu samemu niech będą cześć i chwała i wszelkie dziękczynienie po całą wieczność.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Panie, Jezu Chryste, zwycięsko zmartwychwstały, zająłeś miejsce po prawicy Twojego Ojca. Te błogosławione dni, kiedy chodziłeś po ziemi minęły - jednak nie chciałeś zostawić nas sierotami. Nie tylko w swej Boskiej wszechobecności lecz w odczuwalnej bliskości jako przyjaciel i Odkupiciel chciałeś u nas pozostać.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Dlatego darowałeś nam Najświętszy Sakrament, w którym oczy naszej wiary widzą Cię pod postaciami chleba i wina. Jeśli świat nie potrafi Cię dojrzeć brakuje mu wiary.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Panie i Mistrzu, przed Twoim odejściem z tego świata powiedziałeś uczniom: Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce (J 14,1).

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Tak jak Ty, i my jesteśmy pielgrzymami na ziemi. nie mamy tu stałego miejsca. Zdążamy do lepszej ojczyzny w niebie. Ty nam ją zgotowałeś.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Gdy dni tej ziemi wypełnią się, przyjdziesz znów w tej samej wspaniałości, którą widzieli Twoi uczniowie, gdy wstępowałeś do nieba. Wtedy ci, którzy Cię nie zawiedli pójdą za Tobą, zaprowadzisz ich do siebie, do Swego Królestwa, by i oni tam byli, gdzie Ty jesteś (J 14,3).

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste
.

Jezu Chryste, Królu chwały, Ty wyniosłeś naszą ludzką naturę na wyżyny niebios, aby w Tobie została uwielbiona, wybaw nas z przewrotności grzechu i przywróć nam godność nieskalanego życia. Obdarz nas prawdziwą nadzieją i pragnieniem wiecznej ojczyzny z Tobą.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Którędy nam iść trzeba wiemy - Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Ciebie. Byśmy nie ustawali w drodze karmisz nas Sobą samym, chlebem Eucharystii, którym Ty sam jesteś.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Królu chwały, Jezu Chryste, Ty zstąpiłeś do nas drogą miłości, niech miłość będzie naszą drogą do Ciebie. Nie dopuść, aby ktokolwiek z nas odłączył się od Twego Kościoła, spraw, abyśmy myślą i sercem w ziemskim pielgrzymowaniu dążyli do Ciebie.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Ojcze Niebieski, wyznajemy w wierze, że Twój Jednorodzony Syn, nasz miłosierny Odkupiciel ze śmierci powstał i z Tobą przebywa w chwale, w misterium Najświętszego Sakramentu rozbił Swój namiot w krainie naszego pielgrzymowania. Spraw, byśmy przez Niego pełni łaski mogli wrócić do Ciebie, Ojca, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
W majestacie na niebieskim tronie.
Chrystus Pan w niebo wstępuje.

(oprac. Sylwia)

Najwyższy Kapłan na wieki

Z trwogą przystąpmy do tronu łaski, byśmy miłosierdzia dostąpili i obdarzeni byli łaską. Mamy przecież Najwyższego Kapłana: Jezusa Chrystusa, Syna Bożego (wg Hbr 4,14 - 16).

Chwała i dziękczynienie Tobie, Chryste, Najwyższy Kapłanie na wieki.

Nie wszedł Chrystus do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9,24).

Chwała i dziękczynienie Tobie, Chryste, Najwyższy Kapłanie na wieki.

Jezu Chryste, Ty masz kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać możesz na wieki tych, którzy przez Ciebie zbliżają się do Boga, bo zawsze żyjesz, aby wstawiać się za nami (Hbr 7,24.25).

Chwała i dziękczynienie Tobie, Chryste, Najwyższy Kapłanie na wieki.

Takiego bowiem trzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. to bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża (Hbr 7,27).

Chwała i dziękczynienie Tobie, Chryste, Najwyższy Kapłanie na wieki.

Jako Najwyższy Kapłan, królujesz po prawicy Twojego Ojca, jednak chciałeś nam ludziom Twoje kapłaństwo uczynić widzialnym. Przez rece tych, których wybrałeś ciągle ponawiasz ofiarę krzyżową w sposób bezkrwawy na naszych ołtarzach.

Chwała i dziękczynienie Tobie, Chryste, Najwyższy Kapłanie na wieki.

Jesteś między nami i dzielisz pomiędzy nas łaski Twego Odkupienia. Ty jesteś Kapłanem na wieki.

Chwała i dziękczynienie Tobie, Chryste, Najwyższy Kapłanie na wieki.

Ojcze Niebieski, dla Twojej chwały i dla zbawienia ludzkości Twego pierworodnego Syna ustanowiłeś Najwyższym Kapłanem. Daj wszystkim, których wybrał jako Swoje sługi, by wiernie szafowali Twoimi tajemnicami. Tak prosimy Cię przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Z rąk kapłańskich.
Kłaniam się Tobie.

(oprac. Sylwia)