Wilk w owczej skórze

Kto nie przynosi pokoju, nie może być uważany za apostoła Chrystusowego. Kto nie głosi pokoju, nie buduje go ani nie ofiaruje go innym; daremnie nazywa się i przedstawia jako apostoł Chrystusa: jest "drapieżnym wilkiem" przebranym w owczą skórę. "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczych skórach, a w środku są drapieżnymi wilkami" (Mt 7,15).