Wierz w miłość Boga

Maryja widziała swego Syna otaczanego i wielbionego przez rzesze - i wierzyła w Niego. Widziała jak dokonywał wielkich cudów i znaków w życiu publicznym - i wierzyła w Niego. Znała Łazarza, wskrzeszonego przez Jezusa - i wierzyła Jezusowi. Wiedziała o wskrzeszeniu syna wdowy z Naim, Apostołowie opowiedzieli Jej o cudownym uzdrowieniu trędowatych, o rozmnożeniu chleba, o uciszeniu burzy i o wielu innych rzeczach - i wierzyła w Jezusa.

Maryja wiedziała także, że Jej Syn był prześladowany - ale wierzyła w Niego. Następnie widziała Go ukrzyżowanego i umarłego - ale także wierzyła w Niego.

Wierz w Boga, wierz w miłość Boga; wierz, gdy wszystko dobrze ci się udaje i wierz, gdy ci nic nie wychodzi. Wierz na dobre i na złe. Niech nic nie skłoni cię do wątpienia w miłość Boga.

Matko, naucz nas służyć Kościołowi w sprawiedliwości i prawdzie.