Wierność w małych sprawach

"Wierność w małych sprawach" - mówili starożytni. Ta wierność w małych sprawach, będąc owocem miłości, powinna być normą mojego postępowania. Wierność Bogu, który był tak wierny wobec mnie. Wierność nie tyle słowu ludzkiemu, co Słowu Bożemu, które jest tym, co rzeczywiście zbawia, ponieważ będąc Słowem Bożym, jest Słowem skutecznym.