Wierność natchnieniom

Dozwól się prowadzić; bądź wierny natchnieniom.

św. Maksymilian Maria Kolbe