Wierna Przyjaciółka

W wielu zapiskach czytamy, z jakim zaufaniem i przyjaźnią odnosili się niektórzy święci do Najświętszej Maryi Panny. Ich pobożność i cześć do Niebieskiej Pani była tak intymna i tak szczera, że doprowadziła ich do przenikania głębi Jej Serca.

Nasze nabożeństwo do Matki Niebieskiej powinno obalić wszelkie schematy, które nam przeszkadzają lub utrudniają w intymnej więzi miłości i zbliżeniu się do Maryi. Nic nie powinno stać na przeszkodzie między matką a dzieckiem. Nic nie może mieć miejsca, co by przeszkadzało, aby dziecko Maryi nie odnosiło się do Niej jako do swej Matki, aby Ją tak kochało i tak czciło.

Mówi się, że matka jest najlepszym przyjacielem dla swego dziecka. Niech tak będzie i niech ma to miejsce także między nami i Maryją.

Matko Jezusa, Ty, która jesteś także Matką wszystkich odkupionych i wierną przyjaciółką swoich dzieci, naucz nas pielęgnowania przyjaźni i braterstwa.