Wielcy w oczach Bożych

 "Możnych usunął z tronu, a wywyższył pokornych". Jeśli pragniemy być wielcy w oczach Bożych i być przez Niego kochani, powinniśmy się uniżać w oczach ludzi, uznając naszą niskość i nędzę.

"Potrzebujących obsypał dobrami, a bogaczy odesłał z niczym". Maryja ustawia się na jednej linii z maluczkimi, pokornymi, cierpiącymi głód. Ci, którzy nic nie mają do ofiarowania od siebie, są pełni Boga.