Widzieć Boga

Uczniowie powoli, stopniowo przechodzili ze stanu "niewiedzy" do światła poznania odnośnie do osoby i misji Jezusa.

Także my potrzebujemy być uzdrowieni z naszej ślepoty. Z tej ślepoty, która nas ogarnia i nie pozwala nam widzieć Boga, nie tylko w naszych braciach, lecz także w innych stworzeniach, w wydarzeniach, w znakach czasu.

"Widzenie" spowodowane kontaktem z Jezusem pozwoli nam zobaczyć rzeczywistość w swoim prawdziwym, zbawczym wymiarze. Jeśli postaramy się widzieć wszystkie sprawy jako środki zbawienia, zbliżymy się do Boga, ponieważ one nas do Niego zaprowadzą.