Ważność czci ku Niepokalanej

I od tej chwili nikt nie upodobni się do Jezusa,
kto na wzór Jego nie będzie czcił Niepokalanej.

Chociażby szatan przywiódł duszę do bardzo nawet głębokiego upadku,
jeżeli nie uda mu się wykorzenić z niej czci Niepokalanej,
zdobycz wciąż jeszcze nie jest pewna.

Gdy zaś jaka dusza zapomniała o swej Matce Niebieskiej
i cześć Jej oddawać zaprzestała,
to chociażby otoczona była wszystkimi najrozliczniejszymi nawet nabożeństwami,
chociażby pełniła wszystkie możliwe cnoty,
to jednak po przerwaniu tego kanału łaski
nieuchronnie stoczy się w przepaść.

św. Maksymilian Maria Kolbe
(Pisma, 1202)