Wasz kapłan

Kapłan jest znakiem obecności Chrystusa wśród nas, jest znakiem Kościoła jako sakramentu zbawienia. Jest człowiekiem, który z miłości do Boga i do ludzi, zrzeka się czegoś najbardziej przynależnego naturze człowieka, jak na przykład stworzenia własnego ogniska domowego, zrzeka się naturalnej przyjemności bycia nazywanym przez swoje własne dzieci "tatą", aby wszyscy mogli go nazywać "ojcem".

Oto jest wasz kapłan. Módlcie się za niego! Bądźcie wdzięczni Panu Bogu za posiadanie swego kapłana! Nie wszyscy mogą się tym cieszyć. Uczyńcie mu godne warunki życia, umożliwiajcie jego apostolstwo, aby wasza współpraca z nim sprawiała mu szczęście w jego apostolstwie wśród was.