Warunek

 "Stawać się jako dziecko" jest warunkiem nie tylko tego, aby być "większym" w Królestwie Bożym, lecz aby zostać do niego przyjętym. "Stawać się jak dziecko" oznacza stawać się pokornym. W starożytnym prawie dziecko nie było osobą w pełnym, prawnym znaczeniu. Nie tylko, że znajdowało się pod władzą rodziców, lecz stanowiło ich własność. Pojęcie "dziecko" używane tutaj przez Jezusa oznacza ludzi prostych, którzy stali się Jego uczniami, ponieważ posiadają tę, potwierdzoną przez Jezusa prostotę, jako warunek pójścia za Nim: "Kto nie wyrzeknie się samego siebie, nie może być Moim uczniem".