W zakątku swego domu

Tam, w zakątku swego domu, po ukończeniu codziennych zajęć domowych, Maryja spędzała czas na modlitwie. Modliła się do Boga, wspominając dane Jej Ludowi obietnice zbawienia ludzkości.

Odmawiała psalmy i hymny pochwalne, Jej dusza radowała się w kontemplacji Boga Zbawiciela. Nasza modlitwa także powinna być częsta i nie jest konieczne wychodzić w tym celu z domu. Biblia nie powinna wypadać z naszych rąk.Słowo Boże powinno zajmować nasze myśli i nasze uczucia.

Maryjo, spraw, abym była odbiciem prawdy w szczerości, prostocie i pogodzie ducha.