W trudnościach i pokusach

Często zwracaj się do Niepokalanej
w trudnościach, pokusach i wszelkich potrzebach.

św. Maksymilian Maria Kolbe (POMK 1206a)