W świetle wiary

Jezus musiał wypełnić swoją misję pomimo "twardości" i "opozycji" ze strony ludzi. Tajemnica pochodzenia i natury Jezusa objawia się człowiekowi tylko w świetle wiary; objawia się człowiekowi, który wierzy i z wiarą patrzy na całe stworzenie.

Istnieją rzeczy ujmowane przez zmysły, ale są to rzeczy materialne. Inne rzeczy pojmuje się rozumem i to są "przedmioty" racjonalne. Do spraw ducha dociera się jedynie przez wiarę i z wiarą.