W objęciach Matki

Gdy święci, wielcy czciciele Najświętszej Dziewicy Maryi odnosili się do swojej Niebieskiej Pani za pośrednictwem modlitwy i kontemplacji, napełniali się takim uczuciem i wzruszeniem, że niewypowiedziane szczęście ogarniało ich serca.

Nic tak nie czyni szczęśliwym dobrego dziecka, jak znalezienie się w objęciach swojej matki.

Jest rzeczą słuszną, aby nasze osobiste więzi z naszą czułą Matką Niebieską były intymne i szczere, jednakże tą czułością i zaufaniem tylko Ona może nas natchnąć.

Jeśli pragniemy najbardziej doskonałego szczęścia w naszym życiu, przeżywajmy po synowsku i czule nasze zbliżenie do Matki Najświętszej.

Maryjo, niech pragniemy wytrwania na modlitwie, w ufności i synowskim uczuciu.