W Jej ręku

Każdy jak najbardziej troszczyć się powinien, by Niepokalana zdobyła jego serce bezgranicznie. I to oddanie się nasze Niepokalanej musi być koniecznie bezgraniczne, nieodwołalne, bez zastrzeżeń, nie tylko w tym lub innym zajęciu, lecz we wszystkich.

Bez granic, bez żadnych granic.

Ze swej strony musimy pogłębiać to oddanie bezgraniczne, bo na terenie własnego "ja" nikt nam nie może przeszkodzić.

Im kto doskonalej odda się w ręce Niepokalanej, tym doskonalej będzie narzędziem w Jej ręku. I wtedy na terenie Niepokalanowa rządzić będzie Ona przez nas.

Od tego bezgranicznego oddania się Jej zależy wszystko.

św. Maksymilian Maria Kolbe