W imię Jezusa

 Gromadzić się w imię Jezusa jest synonimem gromadzenia się z Jego powodu, dla Jego sprawy, gromadzenia się na Jego zawołanie, na Jego Słowo, aby być ożywianymi przez tego samego Ducha i pociągniętymi przez tę samą miłość. Jeśli ma to miejsce, już znajdujemy się na poziomie nadprzyrodzonym i jeśli wszyscy będziemy zjednoczeni tym samym duchem, spotkamy się na tej samej modlitwie, i pośród nas znajdzie się Jezus. Będzie obecny wśród nas jako prawdziwy Bóg, ożywiając, orientując i zachęcając nas od wewnątrz jako wspólnotę swoich uczniów.

"Jeśli dwóch lub trzech z was zgromadzi się w imię Moje....". Tutaj potwierdza się skuteczność wspólnotowej modlitwy Kościoła. Modlitwa wspólna oznacza powszechną modlitwę Kościoła, ponieważ "dwóch lub trzech" tworzą wspólnotę modlitewna, która ofiaruje prośby Kościoła. Dlatego już w tej małej kościelnej wspólnocie, "dwóch lub trzech", którzy się modlą, jest Chrystus.