W cieniu Syna

Maryja ukazuje się rzadko na przestrzeni całej Ewangelii. Niemniej, spotykamy Ją na kartach Ewangelii "między linijkami", zawsze w towarzystwie swego Syna i właśnie spotykamy Ją w tej "nieobecności".

Jest rzeczą niemożliwą nie widzieć Maryi obok Jezusa, w Jego cieniu, ale o znaczącym wpływie; w milczeniu, ale kierującą; nie dającą się poznać, ale zawsze współpracującą w każdym dziele.

Matko Chrystusowa, Matko Syna Bożego, niech zawsze współdziałamy w zbawczym dziele Pana.