Upodobnić się do Niepokalanej

Lud chrześcijański nazywa Maryję "Niepokalaną". Pragnie przez to wyrazić prawdę, że była Ona wolna od jakiegokolwiek grzechu, a także to, że Bóg napełnił Ją wszelkimi łaskami.

Czy jako Jej dzieci jesteśmy, chociaż trochę, podobni do naszej Matki?

Maryjo Niepokalana, odwieczne marzenie Boga zrealizowane w czasie, niech także w nas zrealizuje się marzenie, jakie Bóg żywi względem nas.