Uniwersalna miłość

Maryja miłowała wszystkich bez wyjątku ludzi i dla wszystkich pragnęła dobra, a przede wszystkim dobra największego, jakie możemy osiągnąć: miłości Boga. Wszystko w porównaniu z Bogiem nic nie znaczy, jakąkolwiek wartość byśmy temu czemuś przypisywali.

Maryja za wszystkich się modliła, dla wszystkich cierpiała, za wszystkich oddana była swemu Synowi, aby On wszystkich zbawił.

Ta uniwersalna miłość Maryi jest doskonałym wzorem tego, czym powinna być nasza miłość chrześcijańska. Prawdziwa miłość nie jest zazdrosna, nie szuka swej korzyści, lecz dobra dla wszystkich ludzi. Prawdziwa miłość chrześcijańska powinna być określona jako: oddanie siebie dla dobra innych na wzór Maryi, która oddała siebie i która bardziej niż siebie miłowała swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Maryjo, która z miłością poświęciłaś się swemu Synowi, pomóż nam poświęcać się w służbie naszym braciom