Umrzeć znaczy żyć

Przeciwko politycznej i nacjonalistycznej idei mesjasza tryumfatora, Pan Jezus stawia mesjanizm "cierpiący", "bolesny", "prześladowany". Dzieje się tak, ponieważ odkupienie człowieka i całej ludzkości zakłada cierpienie, prześladowanie, upokorzenie. Śmierć człowieka, tego co w nim jest ludzkie, jest tym co rodzi życie Boże. Dla chrześcijanina umrzeć oznacza Żyć.

Plan Ojca względem Jezusa jest planem służby w upokorzeniu, męce i śmierci... Jest rzeczą słuszną, abyśmy pomyśleli o tym, czy Ojciec także względem nas posiada taki sam plan. Pan Jezus zwraca nam przy tym uwagę, że uczeń nie może być inny niż Nauczyciel, jego los nie może być różny od losu Nauczyciela.

Misja Chrystusa miała się dokonać poprzez śmierć...

Byłoby złudzeniem myśleć, że możemy doprowadzić do celu naszą misję osobistej konsekracji i apostolstwa inaczej, niż poprzez naszą własną śmierć, to znaczy przez śmierć naszego własnego "ja".