Umaryjnianie wszystkiego

Pozwólmy się Niepokalanej prowadzić.
Ona i różne, jakby przeciwne okoliczności, na większe dobro obróci.

- Stowarzyszeń katolickich mamy wiele i dobrych,
a dla Niepokalanej musimy zdobyć wszystko
i także wszystkie stowarzyszenia nie niszcząc ich.

Niepokalana musi wejść wszędzie jako Pośredniczka łask
i ożywić macierzyńskim ciepłem, oczyścić
i rozpalić miłością Jezusa, przez Nią wszystko.

św. Maksymilian Maria Kolbe