Uczyńcie, cokolwiek wam powie

Słudzy na przyjęciu weselnym w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, usłyszeli od troskliwej Matki Jezusa następujące słowa: "Uczyńcie, cokolwiek On wam powie" (J 2,5).

Maryja powtarza te same słowa, to samo polecenie Kościołowi naszych czasów i wszystkim nam, którzy stanowimy Kościół: Jeśli chcecie znaleźć zbawienie, uczyńcie cokolwiek wam powie mój Syn, Jezus. Nie znajdziemy lepszego sposobu, aby dojść do Jezusa, jak iść przez Maryję, słuchać Maryi, przyjmować chętnie natchnienia płynące od Niebieskiej Pani.

Ona zawsze prowadzi wszystkich do Jezusa, nie zachowuje nikogo dla siebie, ale każdego ofiaruje Jezusowi. Najlepszym podarunkiem, jakim Ona obdarza swoich czcicieli jest sam Syn Boży.

Święta Maryjo, ukoronowana chwałą przez Najświętszą Trójcę, uczyń nas uczestnikami tej chwały.