Uczennica Chrystusa

"Z pewnością Najświętsza Maryja wykonała doskonale wolę Ojca i dlatego większe znaczenie ma Jej charakter jako Uczennicy Chrystusa niż Matki Chrystusa. Jest bardziej szczęśliwą będąc Uczennicą Chrystusa niż Jego Matką.

Maryja była błogosławioną, ponieważ przed urodzeniem swojego Mistrza, nosiła Go w swoim łonie. W swoim łonie nosiła Ciało Chrystusa, a bardziej jeszcze w swojej duszy strzegła prawdy Chrystusowej.

Chrystus jest Prawdą. Chrystus miał ciało. W duszy Maryi był Chrystus - Prawda. W ciele Maryi był Chrystus, który stał się ciałem" (św. Augustyn).

Matko, zwierciadło cnót wszelkich, przypatrując się Tobie, pragnę upodobnić się do Ciebie.