Tym więcej ufaj

Kiedy mniej czujesz światła i siły,
tedy więcej ufaj,
bo wtenczas właśnie się okaże,
że nie jesteś ty, co czynisz,
ale Pan Bóg przez Niepokalaną
i to we wszystkich sprawach
tak życia wewnętrznego, jak zewnętrznego.

św. Maksymilian Maria Kolbe