Tylko z Twoją pomocą

Ja wiem, że Ty jako Matka Najwyższego posiadasz władzę równą Twemu pragnieniu. Dlatego nasze zaufanie do Ciebie nie ma granic. Nie ma nikogo, kto się zbawił i nie stało się to dzięki Tobie, o Najświętsza. O Niepokalana, nikt nie uwolnił się od złego, bez Twojej pomocy. O Najczystsza, nikt nie otrzymuje darów niebieskich, bez Twego pośrednictwa. O Królowo, nikomu dobroć Boża nie udziela swych łask, jak tylko przez Ciebie. św. German

Święta Maryja, Gwiazda zaranna, zwiastuje w mojej duszy Słońce radości, którym jest Jezus Chrystus.