Tylko to jedno...

Jedno tylko staranie w Niepokalanowie jest istotne, tj. stawać się co dzień [coraz] bardziej Niepokalanej. Gdy to będzie, to już wszystko inne nam przyjdzie z Nią. Stąd Kościół stosuje do Niej słowa Pisma św.: "Przyszły mi wszystkie dobra z Nią" [Mdr 7,11; por. Mt 6,33].