Ty nigdy się nie zmieniasz

Jest tyle rzeczy, które się zmieniają, mody przychodzą i odchodzą, idee powstają i znikają, gwiazdy zabłysną i zgasną.

Lecz Ty, Pani, nie przemijasz, Ty nigdy się nie zmieniasz. Gdy duszę moją ogarnia mrok, do Ciebie, Matko, kieruję swój wzrok.

Panno mężna, dodaj nam odwagi i siły, aby podążać śladami Ukrzyżowanego.