Trzymaj się Mamy

Idźmy, trzymając się rąk Maryi, trzymając się razem za ręce, ale także razem trzymajmy się rąk Maryi, które są rękami... Matki; są jednocześnie: i delikatne i silne, czułe i sprawne.

Jeśli mocno będziemy się trzymać rąk Maryi, nie zginiemy. Maryja nie wypuszcza nas nigdy, to raczej my wyrywamy się i wtedy Ona głęboko to odczuwa i towarzyszy nam swym smutnym wzrokiem, ponieważ oddalając się od Niej - oddalamy się od Boga. I nigdy nie powrócimy do Boga, jeśli wpierw nie wrócimy do Maryi.

Matko łaski Bożej, daj, abym nigdy jej nie straciła, lecz zachowała ją, jako bezcenny skarb.