Trudna wola

Maryja oddana całkowicie Osobie i dziełu Jezusa Chrystusa, nie miała innych pragnień, niż współpracować w Bożych planach zbawienia ludzi.

Niemniej, wykonanie woli Bożej nie zawsze było przyjemne i łatwe, dlatego Bóg Jej to zlecił. Podobnie jak dla Jezusa - wykonywanie woli Ojca Niebieskiego było Jej pokarmem.

Pani nasza, niech także naszym pokarmem będzie wykonywanie woli Ojca Niebieskiego!