Transfuzja

Nikt nie może nas uświęcić bardziej niż osoba Chrystusa. Komunia Święta jest Bożą "terapią", "prewencją" i "rehabilitacją". Chrystus przetacza nam w niej swoją Krew.