Sztafeta różańcowa 33h

Sztafeta Różańcowa 33h, to modlitwa różańcowa wielu osób w jednej intencji. Trwa 33 godziny bez przerwy, najczęściej uruchamiana jest od 15:00 w sobotę do 24:00 w niedzielę. Modlitwa jest podejmowana wyłącznie w szczególnie trudnych przypadkach.

sztafeta33h.pl

Sztafeta Różańcowa zrodziła się w 2020 r. w Niepokalanowie. Inicjatorami Sztafety są Wolontariusze posługujący w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Spotkaniach Oddaj się Maryi oraz inne osoby związane z tym miejscem. Opiekę duchową nad Wolontariatem i Sztafetą Różańcową 33h sprawują franciszkanie z Niepokalanowa.

Jak uruchomić Sztafetę Różańcową 33h.

 1. Sztafeta różańcowa obejmuje 33 godziny nieustannej modlitwy różańcowej w jednej określonej intencji. Rozpoczęcie Sztafety o 15., w godzinie Miłosierdzia Bożego.
 2. Każda Sztafeta zazwyczaj uruchamiana jest w sobotę i kończy się w niedzielę o północy. W razie pilnej konieczności można wybrać inne dni tygodnia.
 3. Organizator Sztafety oddaje całe dzieło Niepokalanemu Sercu Maryi:
  • prosząc o łaskę utworzenia intencji miłej Bogu pod natchnieniem Ducha Świętego;
  • prosząc kapłana katolickiego o błogosławieństwo dla uczestników;
  • modli się za osoby zaproszone do modlitwy (Komunia św. za Sztafetę i uczestników);
  • rozsyła informacje do różnych osób z zaproszeniem do wspólnej modlitwy;
  • tworzy harmonogram modlitwy, pilnuje aby wszystkie godziny były zostały obłożone i aby każdy uczestnik zrozumiał zasady i odpowiedzialnie podszedł do zobowiązania modlitwy.
 4. Wsparcie Sztafety przez uczestnictwo w Eucharystii, przyjęcie Komunii św., adorację Najśw. Sakramentu oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia o 15:00 (lub 3:00) przez uczestników i inne osoby:
  1. przed rozpoczęciem Sztafety i w jej trakcie - Organizator modli się Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji uczestników Sztafety o łaskę wytrwania;
  2. oraz odmawia Litanię Loretańską na zakończenie całej sztafety po północy.
 5. Każdy uczestnik w trakcie podjętego dyżuru godzinnego modli się:
  1. tylko na Różańcu w wyznaczonej intencji, nie dołącza innych intencji i innych modlitw;
  2. podczas dyżuru modlitewnego może modlić się więcej osób.
  3. Można rozważyć dowolne tajemnice.
  4. Modlimy się według zasad zatwierdzonych przez Kościół (w modlitewnikach z imprimatur).
  5. Osoby modlące się podczas swojego dyżuru nie podejmują dodatkowych form modlitewnych.

Źródło: sztafeta33h.pl