Szczyt całego stworzenia

W tym ostatnim dniu roku byłoby dobrze rozważyć to, że Maryja była pierwszą istotą stworzoną w myśli Boga od wieczności.

Maryja była przeznaczona w tym samym postanowieniu, przez które Bóg przeznaczył swoje Słowo odwieczne, aby stało się Człowiekiem. Bóg chciał stać się Człowiekiem w ciele Niewiasty, a tą Niewiastą była Maryja.

Maryja jest w ten sposób wyniesiona na szczyt całego stworzenia, jako ukoronowanie całego dzieła Bożego, jako najwyższa, najdoskonalsza i... zaraz po Bogu.

Zakończmy rok uwielbieniem Boga za to, że stworzył Maryję tak cudownie dobrą i piękną!

Maryjo, poświęcam całe moje życie dla rozszerzania Twojej chwały i Twojej miłości!