Szafarka łask

Aby dawać, trzeba posiadać. Mając na uwadze niezwykle wzniosłą rolę Szafarki łask udzielanych ludziom, zleconą Maryi przez Boga, czyż nie wypadało, aby sama została obdarzona największymi skarbami nadprzyrodzonymi? Czyż nie było stosowne to, aby życie Boże rozlało się w Niej w całej pełni, gdy zawsze to życie przez Nią powinno przychodzić do naszych dusz?

Ona jest tym, czym jest, aby mogła udzielać nam wszystkiego. Tyle razy, ilekroć zbliżymy się do Niej z pokorną prośbą i czcią, otrzymamy stosowne łaski.

Matko i Pani moja, okryj mnie swoim płaszczem opieki, a będę żyć bezpiecznie i szczęśliwie.