Syn Boży i Człowieczy

Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, lecz jest także prawdziwym Synem Człowieczym, to znaczy prawdziwym i doskonałym Człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4,15).

Jako Człowiek Jezus promieniował nieodpartym urokiem na swoje otoczenie: wzbudzał wielki szacunek u ludzi (por. Łk 2,52); słuchając Go, ludzie wychodzili z siebie, zdumieni niezwykłą mocą, jaka płynęła z Jego słów (por. Łk 4,22); straże wysłane przez faryzeuszy, aby Go pojmać i przyprowadzić, wracały zachwycone Nim, ponieważ przemawiał tak, jak nikt dotąd nie przemawiał (por. J 7,32); niewiasty i dzieci zbliżały się do Niego z zupełnym zaufaniem, przekraczając bariery surowych spojrzeń i karcących słów ze strony uczniów (Mk 10,13 - 15).