Świętość życia

W pracy nad sobą oraz w wysiłku nad poznaniem moich braków, bardzo mi pomoże pokorna Maryja Panna. Maryja nie ma żadnej niedoskonałości ani braku, ale ponieważ jest Matką, rozumie dobrze swoje dzieci i spieszy im z pomocą, wspiera ich w usuwaniu braków i osiągnięciu doskonałości chrześcijańskiej.

Teraz możemy zrozumieć, dlaczego wielcy czciciele Maryi są największymi świętymi w chrześcijaństwie.

Matko wszystkich ludzi, pomóż mi osiągnąć świętość życia.