Świętość w codzienności

W życiu Maryi nie znajdziemy wielu czynów nadzwyczajnych lub głośnych. W Betlejem i w Nazarecie Maryja uświęcała się poprzez tysiące drobnych spraw życia codziennego jako gorliwa Matka w domu.

Do dzisiaj zachowało się w Nazarecie źródło nazywane źródłem Panny, do którego codziennie Maryja chodziła po wodę, niosąc dzban na głowie i Dziecię Jezus na rękach.

Nie sądźmy, że możemy się uświęcić czyniąc jedynie rzeczy głośne lub nadzwyczajne, rzeczy rzadkie i takie, które wykonują wszyscy, którzy nas otaczają. Nadzwyczajne nie powinno być to, co czynimy, lecz miłość, z jaką wszystko realizujemy.

"Maryja jest Matką Kościoła. Nie możemy mówić o Kościele, jeśli Maryja nie jest obecna" (Paweł VI). Maryjo, naucz nas tworzyć wspólnoty, w których przeżywamy świętość w małych rzeczach codziennego życia.