Świętość to miłość

Niewiele jest rzeczy tak łatwych do zrozumienia, jak ta jedna: świętość polega na miłości; ale na miłości prawdziwej, bez zastrzeżeń, takiej - z całego serca.

Świętego "mierzymy" według jego wielkości miłowania. Droga do świętości jest trudna dla tych, co miłują mało.

Świętym jest człowiek, który nie boi się ludzi, ale "boi się" Boga. Świętym jest ten, kto odznacza się anonimowym heroizmem wobec ludzi, lecz bardzo dobrze znanym Bogu.

Świętym jest ten mąż, który uświęca swój związek z żoną, a uświęcać: to znaczy chcieć być świętym i prowadzić innych do świętości. Świętą jest ta żona, która odkrywa, że Bóg chce, aby ona w swoich delikatnych relacjach z mężem, przestrzegała miłości, o której mu ciągle mówi.