Święta Noc

 Dlaczego Noc Bożego Narodzenia jest Nocą Świętą?

Tej bowiem nocy narodził się Posłaniec Dobrej Nowiny. Bóg okazał swoją dobrą wolę wszystkim ludziom. Zajaśniało Światło na świecie, abyśmy nie chodzili w ciemnościach grzechu. Narodził się Jezus Chrystus, aby dać nam prawdziwą radość życia, ukazać w naszym życiu głęboki sens i nowe kierunki. Narodził się Ten, który jako jedyny mocen jest okazać prawdziwość i skuteczność swoich słów: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście smutni i znękani, a ja przyniosę ulgę dla dusz waszych".