Świadek Jezusa Chrystusa

Najświętsza Maryja Panna nie myślała o sobie samej, ale o swoich dzieciach, którymi my jesteśmy i dla naszego zbawienia przyjmowała wszystkie cierpienia, a co było dla Niej najbardziej trudne i bolesne: dla naszego zbawienia przyjęła zupełną ofiarę swojego Syna.

Jeślibyśmy myśleli trochę mniej o sobie samych, a więcej o naszych bliźnich, mniej o naszych potrzebach niż o potrzebach otaczających nas ludzi, mniej o naszych cierpieniach i kłopotach, o naszych przyjemnościach i wygodach, bylibyśmy bardziej oddani sprawie Bożej i bylibyśmy godnymi świadkami Ewangelii wobec ludzi.

Maryjo, Świadku Jezusa Chrystusa, ożyw nasze zaangażowanie, abyśmy także my byli światłem dla świata i solą ziemi.