Sukces z Maryją

Bez Maryi niemożliwe jest odnieść sukces. Z Maryją jest niemożliwe ponieść porażkę. Czy pojąłeś już dobrze, jakie miejsce powinna zajmować Maryja Najświętsza w twoich działaniach?

Ileż to razy zapominasz o Maryi i oczekujesz powodzenia dzięki własnym wysiłkom, własnemu talentowi i zdolności lub, jeśli Ją wzywasz, czynisz to chłodno i z małą wiarą. Masz w rękach, do własnej dyspozycji, tak wspaniały środek, aby zapewnić sobie powodzenie w życiu, a nie używasz go!

Maryjo, powierzamy się Twojej opiece i prosimy Cię, aby nasza obecność, nasze słowa i nasza działalność uobecniały Jezusa w życiu naszych braci.