Stwórcza myśl Boża

Myśl Boża jest stwórcza. Św. Jan potwierdza, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Słowo Boże.

Gdy Bóg pomyślał o Maryi, widział Ją jako Matkę Odkupiciela i przeznaczył Ją do tej wielkiej misji. Maryja na szczęście nie mogła istnieć inaczej niż w sposób, w jaki została pomyślana przez Boga, jako Matka Boga Odkupiciela.

Bóg także myśli o nas i nam wyznacza pewną misję do spełnienia. Nie możemy zawieść Boga w Jego planach.

Bądź tym, kim On chce cię mieć, jeśli bowiem nie osiągniesz celu ofiarowanego ci przez Boga, to poza Bogiem będziesz niczym.

Matko, godna miłości, Bóg uczynił Cię najlepszą dla Siebie i dla nas.