Strumień łaski

W miarę jak odmawiamy modlitwę: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, doznajemy uczucia odczuwania Jej macierzyńskiej obecności.

Ona staje się strumieniem łaski, przez którą stajemy się dziećmi Bożymi i członkami Kościoła. Przeżywajmy ustawicznie Jej świętą obecność, ufając, że przez swe cudowne wstawiennictwo przyczyni się Ona do naszego osobistego przeżywania łaski Bożej - miłości Ojca Niebieskiego.

Maryja jest bezcennym darem ofiarowanym nam przez Boga wraz ze swym Synem, Jezusem.

Święta Maryjo, prosta Niewiasto z ludu i Matko Boża, módl się za nami i odnów w nas ufność, i pragnienie wierności Panu Bogu.