Stowarzyszenie Immaculata

Stowarzyszenie Immaculata

KRS 0000299839 • NIP 7542928736 • REGON 160176858
ul. Stefana Grota-Roweckiego 3, 45-267 Opole
biuro@immaculata.org.pl

Zawiązane przy parafii Przemieniania Pańskiego w Opolu w grudniu 2007 r., a wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało 21 II 2008 r.

Patronką Stowarzyszenia jest Maryja Niepokalana (łac. Immaculata).

Stowarzyszenie jest ściśle związane ze Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej.

Hasło/motto/misja: W trosce o młodego człowieka.

Stowarzyszenie Immaculata powstało, aby działać na rzecz młodego człowieka oraz wspierać dzieci i młodzież na każdym etapie rozwoju. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest nie tylko wsparcie fizyczne, ale i psychiczne i duchowe. Szczególnie dotyczy to wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie Immaculata prowadzi działalność w ramach opieki dziennej poprzez objęcie dzieci działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi.

Stowarzyszenie dąży do tego, by młody człowiek rozwijał się i żył w zgodzie z samym sobą i z innymi. Dlatego stara się inspirować i umożliwiać młodzieży rozwój pełnego potencjału, aby odpowiedzialnie i według Bożych Przykazań przeżywali swoje życie.

Główne cele Stowarzyszenia

  1. Organizacja zajęć rekreacyjnych i nie tylko, organizacja gier i zabaw, pomocy w odrabianiu zadań domowych i udzielanie indywidualnych korepetycji, pomoc pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna, prowadzenie różnych akcji w okresie wakacyjnym i zimowym, prowadzenie imprez okolicznościowych.
  2. Wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym, wszechstronna pomoc w ich rozwoju osobowym, wsparcie człowieka na każdym etapie jego rozwoju, a w szczególności troska o dziewczęta i kobiety będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, psychicznej i duchowej.
  3. Realizowanie celów i zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawach placówek opiekuńczo-wychowawczych, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnianie pomocy dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością, patologiami społecznymi lub uzależnieniami.
  4. Promocja oraz organizacja wolontariatu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez prowadzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: "Cegiełki" w Opolu i "Ziarenka" w Branicach (woj. opolskie) oraz organizowanie obozów i półkolonii w czasie wakacji i ferii zimowych.

Obie placówki są bezpłatne i skierowane do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do dyspozycji dzieci są dostępne 3 w pełni wyposażone sale: jadalnia, ciszy i rekreacyjna. Dzieci w każdej placówce są pod opieką dwóch pedagogów, a także wolontariuszy.


Oprac. MARYJNI.PL
Fot. Depositphotos

Źródła:

  • Stowarzyszenie Immaculata - immaculata.org.pl
  • Stowarzyszenie Immaculata - pdm.irmir.pl
  • Stowarzyszenie Immaculata - ideafairplay.pl
  • Stowarzyszenie Immaculata - rejestr.io/krs
  • Stowarzyszenie Immaculata - spis.ngo.pl