Stolica Mądrości

Tradycja chrześcijańska nazywa Maryję "Stolicą Mądrości", ponieważ Ona przez swoje słowa i swoje życie dzieliła się naukami czerpanymi z Ducha Świętego ze wszystkimi otaczającymi Ją osobami.

Maryja ukazywała Boga przez swoją dobroć i swoją posługę wszystkim ludziom. Jej życie zwyczajne, ale pełne Boga, było nieustannym ukazywaniem wielkich rzeczy dokonanych przez Boga.

Nikt nie może czuć się zwolnionym z tego apostolstwa, niezwykle łatwego i skutecznego.

Panno, źródło życia, niech wyrastają we mnie słowa i czyny prowadzące do Boga.