Stawać się jak dziecko

Ludzie dorośli powinni stać się podobni do dzieci, aby móc wejść do Królestwa Niebieskiego. Można zapytać: w czym podobni?

Dla nas obraz dziecka jest obrazem niewinności, szczerości. Nie jest to dokładnie obraz, jaki proponuje nam Pan Jezus.

"Stawać się jak dziecko" w ustach Jezusa oznacza: stać się małym, skromnym i przyjąć jako coś naturalnego bycie uważanym za "nic": bez żadnej władzy, żadnych praw, żadnego głosu.

Jakże trudno jest dla naszej dumy stawać się rzeczywiście jak dziecko w znaczeniu ewangelicznym!

Jednakże, mówi Jezus, że "do tych należy Królestwo Niebieskie", którzy nie są takimi, jakimi my jesteśmy.

I mówi dalej, że jeśli pragniemy wejść do Królestwa Niebieskiego, musimy stać się zupełnie innymi, niż jesteśmy.