Stałe mieszkanie Ducha Świętego

W rodzinie ludzkiej elementem spajającym, który ściśle jednoczy wszystkich członków ogniska domowego bez wątpienia jest matka: przez swoją czułość, intuicję i oddanie bez zastrzeżeń.

W rodzinie Bożej także jest Ona, słodka i dobra Matka, Najświętsza Panna Maryja, która jednoczy dzieci Boże, która przeszkodzi rozproszeniu, która stworzy prawdziwą wspólnotę Kościoła.

W Niej i dzięki Niej znikną "moje" i "twoje", a zakwitnie "nasze". Wszyscy będziemy razem, dzieci tego samego Boga Ojca i tej samej Matki, Najświętszej Maryi Panny.

Maryjo, przemieniona w stałe mieszkanie Ducha Świętego, naucz nas wymawiać "My" we wszystkich sytuacjach!